Sửa chữa điện thoại Samsung

1,200,000.00
1,500,000.00
Giảm giá!
1,500,000.00 900,000.00
Giảm giá!
450,000.00 350,000.00
600,000.00
650,000.00

Sửa chữa SamSung

Thay mặt kính Samsung Note 9

700,000.00
850,000.00

Sửa chữa điện thoại Blackberry

Giảm giá!
950,000.00 300,000.00
300,000.00

Sửa chữa Blackberry

Thay màn hình BlackBerry Z10

300,000.00

Sửa chữa Blackberry

Thay mặt kính Blackberry Z30

400,000.00

Sửa chữa Blackberry

Thay pin BlackBerry Z10

150,000.00
400,000.00

Sửa chữa điện thoại Iphone

Sửa chữa Iphone

Thay màn hình iPhone 5

300,000.00

Sửa chữa Iphone

Thay loa trong iPhone 8 Plus

250,000.00

Sửa chữa Iphone

Thay loa trong iPhone 8

250,000.00

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone X

400,000.00
Giảm giá!

Sửa chữa Iphone

Thay màn hình iPhone X

2,000,000.00 1,800,000.00

Các lỗi điện thoại thường gặp