Sửa chữa điện thoại Samsung

1,600,000
2,900,000
400,000
2,100,000
450,000
3,700,000
500,000

Sửa chữa SamSung

Thay pin Samsung Galaxy Note 9

550,000
1,900,000

Sửa chữa điện thoại Blackberry

Giảm giá!
950,000 300,000

Sửa chữa Blackberry

Thay màn hình BlackBerry Z10

300,000

Sửa chữa Blackberry

Thay mặt kính Blackberry Z30

400,000

Sửa chữa Blackberry

Thay pin BlackBerry Z10

150,000

Sửa chữa điện thoại Iphone

Giảm giá!
Giảm giá!

Sửa chữa Iphone

Thay màn hình iPhone Xs Max

5,700,000 5,500,000

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone 5S

200,000

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone 6S Plus

350,000

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone 7

350,000

Sửa chữa Iphone

Thay màn hình iPhone 6

500,000
Giảm giá!

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone X

700,000

Sửa chữa Iphone

Thay pin iPhone 6

250,000

Các lỗi điện thoại thường gặp